Koordinering av jordbruksarbeidet i Den gassisk lutherske kirke (FLM)

Jordbruksarbeidet i Den gassisk lutherske kirke er ganske omfattende, med jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana og flere veiledningsprosjekter i jord- og husdyrbruk. Det har vært en del omorganisering i kirken sentralt de senere år, også innenfor jordbruksarbeidet. Direktør for det såkalte FAFITO (Departementet for jordbruk, husdyrbruk, miljø) er Rakotovao Anten’aina. I tillegg til de to jordbruksskolene og 4 veiledningsprosjekter, har han ansvar for 4 integrerte utviklingsprosjekter, dvs. med helse, skole og jordbruks komponenter. Rakotovao Anten’aina er utdannet sivilagronom fra universitetet i Antananarivo, med spesialitet husdyrfag. Han har vært innom flere jobber i det private og offentlige før han begynte i kirken som koordinator for jordbruksarbeidet ( BMS/FAFI), blant annet en tid i USAID og prosjekter for melkeproduksjon og veterinærmedisin. Han har vært flere ganger i Norge i forskjellige sammenhenger. Vi ønsker Rakotovao Anten’aina lykke til med en viktig stilling i utviklingsarbeidet i Den gassisk lutherske kirke!

IMG_4312

 

Bildet: Rakotovao Anten’aina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *