Samarbeidsavtale mellom Jordbruksskolenes Venner og Det Norske Misjonsselskap

Samarbeidsavtalen sier blant annet at Jordbruksskolenes Venner kan gå gjennom NMS med sine gaver til arbeidet på jordbruksskolene. Dette gir anledning til skattefritak på gavene som sendes på denne måten. Enkeltgaver kan sendes til konto 8220.02.85030, merket med prosjektnummer 723653 eller ved avtalegiro. NMS sender pengene videre til Madagaskar i samsvar med det som avtalen sier om dette.

Det nytter

Styret i JV er veldig takknemlig for all støtte gjennom de siste åra. Pengene er brukte til innkjøp av traktorer, utstyr og redskaper, oppdyrking av jord som har ligget brakk, byggeprosjekter som landkummer, fjøs, grisehus og utsending av containere fulle med utstyr og mye mer. Folk fra JV som reiser ut på dugnader, betaler reisen selv, og skolene holder hus og opphold den tiden dugnaden pågår. Målet med innsatsen i Jordbruksskolenes Venner er å skape gode og bærekraftige jordbruksskoler for ungdommen på Madagaskar. Vi gleder oss over stor framgang på skolene i dag. Så det nytter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *