Dugnadsarbeidet i gang på Tombontsoa

Ole Moi, Rolf Moi, Kolbjørn Lerstøl, Rune Moi, Bjørn Skrettingland, Sven Auestad og Sondre Varhaug er på Tombontsoa jordbruksskole på dugnad. Dei reiste ut 4. og 5.november-15.

Nytt vassleidningsnett på skulen og gardsbruket

Skulen kom i gang i 1965, altså rundt 50 år sidan. Etter ein del år tok det til å lekke vatn frå leidningane, slik at det vart for lite vatn til boligane og driftsbygningane i tørketida. Det vart for nokre år sidan graven ein ny brønn som skulle tilføre meir vatn. Dugnadsgjengen frå Rogaland er nå i full gang med å skifte vassleidningane på heile skuleområdet. Meldingar derifrå seier at dei første dagen la ca. 500 meter med nye røyr. Koblingane til røyra hadde dei med frå Norge, ei gåve frå eit firma på Varhaug. Gassiske medarbeidarar grev grøftene for hand. Service på det nye mjølkeanlegget som vart montert i 2014, høyrer også med til oppdraget på skulen denne gong.

Nytt tak på grisehuset

Nokre av dei som er på dugnad på Tombontsoa, reparerer taket på det store grisehuset. Det er mellom anna nødvendig med nye takrenner. Eitt av bileta syner produksjon av bøylar til takrennene.

Jordbruksskolenes Venner gir med dette tiltaket i år, Tombontsoa ei verdifull støtte. Ofte vert vedlikehaldet på bygningane nedprioritert fordi det er så mange andre oppgåver som treng pengar. Derfor er det stor glede på skulen for denne hjelpa frå Norge. Tombontsoa held hus og mat for dei som kjem på dugnad, men dei betalar sjølv reisa til og frå Madagaskar.

bilde 5

Dugnadsgjengen på Tombontsoa. Foto: Ole Moi

bilde 2

Legging av røyr. Foto: Ole Moi

bilde 4

Produksjon av bøylar til takrennene. Foto: Ole Moi

Bygging av ny melkestall på Tombontsoa

Rolf Moi reiste sammen med sin kone, Anne Marie, til Tombontsoa i slutten av januar for å være sammen med gassiske medarbeidere om bygginga av en ny melkestall i det store fjøset på skolen. Ole Moi reiser også dit i begynnelsen av mars for å delta i dette arbeidet. Et par vegger måtte rives, bærende støtter måtte flyttes og nye vegger mures opp. Planen er å få melkestallen ferdig innen sommeren for å kunne montere melkeanlegget i høst. Dette anlegget ble sendt til Tombontsoa i en container sommeren 2012. Flere dugnadsfolk fra Norge vil være med på monteringa av anlegget, blant annet en installatør som kjenner denne typen anlegg fra sitt arbeid på Jæren. Tombontsoa har også fått penger fra Jordbruksskolenes Venner til en full restaurering av fjøset. Restaureringa skal være ferdig til skolens 50 års jubileum i 2015.

IMG_4210-2    

      

 

 

 

 

 

 

 

   

     Bildet: Rolf Moi sammen med en fornøyd arbeidsgjeng.oa

Dugnad på Tombontsoa

Tombontsoa jordbruksskole har fått penger fra JV til bygging av ny melkestall og restaurering av det store fjøset på skolen. Fjøset har i dag rundt 70 melkekyr av NRF og det samme antallet med ungdyr. I forbindelse med bygginga av den nye melkestallen, reiser Rolf Moi til Tombontsoa i slutten av januar 2014 for å være med på dette arbeidet, samt være med på en gjennomgang av driften av jordbruket, fjøset, verkstedet og det tekniske utstyret i gårdsbruket. Ole Moi reiser også til Tombontsoa i begynnelsen av mars-14 for å være med på bygginga av melkestallen. Høsten 2014 reiser det folk fra JV og en installatør til Tombontsoa igjen for å montere melkeanlegget som ble sendt fra Jæren i en container i 2012.

olemoi

Ole Moi

rolfmoi

Rolf Moi