Basar for Jordbruksskolenes Venner

Venner av jordbruksskulane Tombontsoa og Fihaonana arrangerte 6.november-15 ein basar på Steinnesvåg på Finnøy til inntekt for arbeidet i Jordbruksskolenes Venner. Primus motor for basaren var Marit Meltveit Vignes, som saman med mannen sin, Terje Vignes, var på Madagaskar på jordbruksturen i november 2014.

Næringslivet og private ga gevinstane

Det var mange flotte gevinstar på basaren. Både bedrifter på Finnøy og mange private hadde gitt flotte gevinstar som vart lodda ut. Det kom inn 57.000 kr. til JV , eit fantastisk resultat.

Representantar frå JV

Kjell Dale og Arne Dragsund representerte JV på basaren. Arne Dragsund hadde andakt og fortalde litt om kva JV står for og gjer i samarbeid med dei to jordbruksskulane. Han viste og bilete frå pakkinga av ein container og dugnaden på Tombontsoa i 2012, då det vart bygt ein stor landkumme utanfor fjøset på skulen. Kjell Dale demonstrerte eit åk han har konstruert for oksetransport på Madagaskar. Dette gjer det lettare for oksane som skal dra tunge lass med betre tyngdefordeling av vekta. Mekaniseringa av landbruket er ikkje kome langt på Madagaskar, så bruk av oksar som trekkdyr er framleis viktig.

Takk til Marit Meltveit Vignes og hennar medarbeidarar

Styret i JV vil rette ei varm takk til dei som har laga til denne basaren på Finnøy. Det ligg mykje arbeid og omtanke bak eit slikt tiltak. Det er gildt at folk rundt om i landet set pris på det arbeidet som Jordbruksskolenes Venner har i gang saman med skulane, og støttar JV på denne måten. Nå i november er ein dugnadsgjeng frå Rogaland på plass på Tombontsoa for å legge nytt vassledningsnett på skulen og gardsbruket, samt reparere taket på det store grisehuset og ha service på mjølkeanlegget som vart montert i 2014.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *