Skuleåret i gang på Tombontsoa og Fihaonana

Skulane er nå i gang med nytt skuleår. På Tombontsoa vart det første kullet Lycee Agricole med 115 elevar starta opp i oktober-15. I desember starta det opp 37 elevar i det ettårige kurset, eit kurs som Det Norske Misjonsselskap støttar i sin heilhet dette skuleåret. IPSATA som er høgskuletilbodet på Tombontsoa, går sin gang. Medrekna desse er det nå 300 elevar og studentar på skulen dette året. Som kjent gir ikkje lenger Norad støtte til drifta av jordbruksskulane på Madagaskar, slik at det eittårige kurset på Tombontsoa vart lagt ned siste året, etter 50 års drift av skulen. Nå har altså NMS gått inn med hjelp for at dette kurset skulle halde fram eit år til.

På Fihaonana starta det eittårige kurset opp 6.januar-16 med 35 elevar. I tillegg har staten bedt skulen om å gi opplæring til 20 elevar som staten sjølv har plukka ut. Desse skal ha eit toårig undervisningsløp, og skal seinare tilbake til sine landsbyar som bønder. Jordbruksskolenes Venner (JV) har støtta Fihaonana økonomisk frå 1.oktober 2015 i 6 månader framover. Resten av skuleåret dekkar NMS.

Ny søknadsrunde

Tombontsoa og Fihaonana skal utarbeide ein søknad og planar for drifta av skulane i tre år frå 2017. Søknaden må vere komen til NMS før 1.april 2016. NMS vil vurdere søknadene frå Tombontsoa og Fihaonana om økonomisk støtte til drifta av jordbruksskulane desse tre åra. JV vil også vere med, og har gitt NMS melding om at JV kan bidra med økonomisk støtte, slik at det framleis er mogeleg for gassisk ungdom og få opplæring i viktige jordbruksfag ved desse to sentrale fagskulane i landbruket på Madagaskar.

IMG_1156

Rektor Rasoloson Lala t.h. sammen med to av lærerne på Tombontsoa.

 

IMG_6311

Elevene ute i grønnsakåkeren på Fihaonana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *