• IMGP0236
  • IMGP0236
  • Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 029
  • Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 028
  • Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 022

Studieopphold i Norge

Rektor ved Tombontsoa jordbruksskole, veterinær Rasoloson Lala, og lærer ved Fihaonana jordbruksskole, Rabemanantsoa Yony, var på studiopphold i Norge i tiden 15.9.-15.11.2012. Dr. Lala hadde veterinærpraksis hos Freddy Helgesen på Bryne, arbeidet på gården til Ole Andreas Aarsland på Varhaug og gården til Ola Birkeland i Bjerkreim. Oppholdet på Tomb jordbruksskole i Råde ga han god innsikt i hvordan en jordbruksskole drives her i Norge. Han var også innom Gjennestad gartnerskole i Stokke. Lærer Yony, som er utdannet innen landbruk og næringsmiddelfag, hadde praksis hos Hans Voll på Voll i produksjon av Jærosten, var innom Astrid og Knut Skårland på Tau for produksjon av eplejus, rundtur i Buskerud og Vestfold for innføring i nisjeproduksjoner som spekemat, fruktjus og ost. Han var også innom Biorforsk Vest Særheim, og han hadde skolepraksis på Kristen videregående skole Lyngdal. Yony var også en uke hos Veterinær Freddy Helgesen, for å lære litt om behandling av dyr og besøk på flere gårdsbruk. Begge var med rundt på besøk i bedrifter i Rogaland, blant annet Miljøgartneriet i Hå.

Kompetanseutvikling begge veier

Studieopphold for gassiske medarbeidere er en viktig del av samarbeidet mellom Jordbruksskolenes Venner og de to jordbruksskolene på Madagaskar. De som kommer hit lærer om norsk landbruk og landbruksundervisning under oppholdet i Norge. Men et slikt studieopphold vil også bidra til at norsk ungdom på de skolene de besøkte, og folk ellers, får innblikk i hvordan landbruket og landbruksopplæring blir drevet på Madagaskar. Elevene her får lære om jordbruk, natur og miljø som de ellers ikke vil få kjennskap til. Begge hadde undervisning for elevene på de tre skolene de besøkte her i Norge. Kompetanseutvikling går altså begge veier.Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 022Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 028Yony Knut Skårland, Miljøgartneriet 5.10.12 029IMGP0236

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *