Forsøk og utvikling på Fihaonana

På Fihaonana jordbruksskole har en av lærerne, Mampianina Noely, hatt forsøk med dyrking av rotfrukten maniok de siste årene. Han har utviklet det som kalles ”basket compost”, der han har gravd ut groper på 1,0×1,0 meter og 20 cm dype. Der har han fylt kompost og litt husdyrgjødsel med jord øverst og så stukket en stikling av maniok i dette. Etter ett år har resultatet vært forbløffende. Ved vanlig dyrking på tradisjonelt vis, får bøndene rundt 2,5 kg maniok på en plante. Dyrkinga på Fihaonana gir avlinger på 25 kg pr. plante, en enorm forskjell. Kvaliteten er like god som det som er dyrket tradisjonelt.

Elevene tar med seg kunnskapen hjem

Skolens elever tar med seg kunnskapene hjem til sine landsbyer. Når avlingsforskjellen er så stor, er det klart at dette kan få stor virkningen på mattilførselen til folk. Elevene har lært hvordan de skal lage en god kompost, og husdyrgjødsel finnes det om de bare tar vare på den. Den nye teknikken er begynt å spre seg på østkysten, takket være den innsatsen som Fihaonana har gjort. Her går de foran med nye måter å dyrke på!

 

527

T.v.elev med vanlig maniok, rektor Hoby og lærer Yony viser maniok dyrket på en ny måte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *