Årsmelding for Jordbruksskolenes Venner for 2015

Året 2015 var et begivenhetsrikt år for jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana. På Tombontsoa var det 50 års jubileum i juli, samtidig som de bestemte å starte opp med Lycee agricole, en treårig utdanning for ungdom som gir studiekompetanse. Skolen fikk også økonomisk støtte fra Det Norske Misjonsselskap for å fortsette med det ettårige kurset.

På Fihaonana var det også vansker med finansiering av det ettårige kurset, siden Norad ikke lenger gir støtte til skoledrifta. Her kom Jordbruksskolenes Venner inn med støtte fra 1.oktober 2015 og 6 måneder framover. NMS dekker resten av skoleåret 2015-2016. Det skal søkes om økonomisk støtte  til skoledrifta for 2017 og 3 år framover med tanke på å finansiere det viktige ettårige kurset på begge skolene. Det er disse som skal utdanne unge gassere til bønder, og det har helt siden starten av skolene i henholdsvis 1965 og 1983, vært det grunnleggende ved virksomheten på skolene.

Les mer om dette og JV sitt samarbeid med skolene i 2015.

Link: Årsmelding JV 2015, 22.01.16