Basar til inntekt for Jordbruksskolenes Venner

Fredag 30.november var det basar på Emmaus bedehus på Finnøy til inntekt for arbeidet på de to jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana.

Drivkraft i samarbeidet med JV

Marit Meltveit Vignes er en drivkraft i samarbeidet med JV. Dette er andre gangen hun organiserer en basar til inntekt for JV. Hun og mannen, Terje, var med på en tur til Madagaskar for noen år siden, der vi besøkte jordbruksskolene og andre prosjekter innen landbruket. Så hun kjenner dette arbeidet godt, og så også behovet for støtte til skolene.

Innslag fra Madagaskar

Kjell Dale hadde på basaren en orientering om forbedring av redskaper for oksetrekkraft som nå foregår på Tombontsoa, sammen med fire bønder i området. Blant annet har han og Kolbjørn Lerstøl montert en veltefjøl av hard nylon på en okseplog, og denne fungerer utmerket. De har også laget en såmaskin for mais som kan trekkes av okser. Marta Dale viste bilder fra folkelivet på Madagaskar med tanker om livet blant gasserne. Strandakameratene sang og Arne Dragsund holdt andakt. Takk til ildsjelene på Finnøy for at de arrangerte denne basaren, og for pengene som kom inn til arbeidet i JV.


Godt med folk på basaren en fredags kveld

 

Strandakameratene hadde vakker sang på basaren

 

Initiativtaker og organisator for basaren, Marit Meltveit Vignes. 

 

Ny samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap

Jordbruksskolenes Venner og NMS har hatt ei samarbeidsavtale nokre år. Fredag 2. mars -18 vart ei ny avtale for 2018- 20 skrive under. Frå JV møtte leiar i styret, Rolf Moi, og frå NMS Anne Karin Kristensen som er seksjonsleiar for diakoni.

Viktig samarbeid

Hensikten med denne avtalen er og synleggjere korleis ein kan samarbeide når det gjeld innsamling av pengar, utsending av pengar til skulane, informasjon om det som skjer i kyrkja som eig dei to jordbruksskulane, og ikkje minst halde kvarandre orienterte om dei planar JV og NMS har om drifta av dei to skulane.

Kontakten med skulane

JV har den direkte kontakten med skulane til ei kvar tid. Når skulane søkjer om pengar til eit prosjekt, eller innkjøp av maskinar og utstyr, sender dei søknaden via dei kyrkjelege kanalane før den kjem til JV for behandling i styret. Det kan vere litt fram og tilbake mellom JV og skulane om tekniske ting i samband med søknaden. Men når søknaden er ferdig og sendt slik den skal, vil styret i JV behandle den fort. Og skulane får eit raskt svar tilbake. I samarbeidsavtalen står det såleis litt om korleis samarbeidet mellom JV og skulane skal foregå på mange område. Mellom anna at skulane skal sørge for hus og kost til dei som kjem på dugnadsoppdrag frå Norge, samt intern transport på Madagaskar.

 

Anne Karin Kristensen og Rolf Moi skriv under avtalen.

Foto: Eivind Hauglid

Samarbeidsavtale mellom Jordbruksskolenes Venner og Det Norske Misjonsselskap

Samarbeidsavtalen sier blant annet at Jordbruksskolenes Venner kan gå gjennom NMS med sine gaver til arbeidet på jordbruksskolene. Dette gir anledning til skattefritak på gavene som sendes på denne måten. Enkeltgaver kan sendes til konto 8220.02.85030, merket med prosjektnummer 723653 eller ved avtalegiro. NMS sender pengene videre til Madagaskar i samsvar med det som avtalen sier om dette.

Det nytter

Styret i JV er veldig takknemlig for all støtte gjennom de siste åra. Pengene er brukte til innkjøp av traktorer, utstyr og redskaper, oppdyrking av jord som har ligget brakk, byggeprosjekter som landkummer, fjøs, grisehus og utsending av containere fulle med utstyr og mye mer. Folk fra JV som reiser ut på dugnader, betaler reisen selv, og skolene holder hus og opphold den tiden dugnaden pågår. Målet med innsatsen i Jordbruksskolenes Venner er å skape gode og bærekraftige jordbruksskoler for ungdommen på Madagaskar. Vi gleder oss over stor framgang på skolene i dag. Så det nytter!