Det nye melkeanlegget på plass

Dugnadsgjengen på 6 fra Varhaug under ledelse av leder i styret for Jordbruksskolenes Venner, Ole Moi, kom nylig hjem igjen fra Madagaskar etter en vellykket innsats på Tombontsoa jordbruksskole med montering av det nye melkeanlegget. Nå er den nye melkegrava tatt i bruk, og anlegget fungerer fint. De som reiste ut for å gjøre en jobb sammen med skolens folk, melder om at arbeidet gikk veldig fint. Anlegget ble sendt ut i 2012, og nå hadde de med deler som ble skiftet ut, og reservedeler. Slike dugnader er en del av JV sin strategi, å reise til Tombontsoa og Fihaonana for kortere eller lengre tid for å gjøre en praktisk jobb på skolene. Rektor og andre tilsatte på Tombontsoa ga også uttrykk for at det var fantastisk å få et slikt anlegg montert i fjøset i den nye melkegrava. Det er kjekt at JV har kunnet finansiere arbeidet med utsending av anlegget, kjøp av deler og fornying av anlegget. Dette ble for noen år siden demontert hos en bonde på Jæren. De som reiste betalte reisa si selv, mens Tombontsoa sørget for oppholdet på skolen. Dugnadsgjengen reiste også til Fihaonana en tur for å se denne skolen og få en orientering av rektor og skolens lærere. 

IMG_0473

Dugnadsgjengen i gang på Tombontsoa med nytt melkeanlegg


IMG_0506

 

Montering av anlegget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *