Dugnadsarbeidet i gang på Tombontsoa

Ole Moi, Rolf Moi, Kolbjørn Lerstøl, Rune Moi, Bjørn Skrettingland, Sven Auestad og Sondre Varhaug er på Tombontsoa jordbruksskole på dugnad. Dei reiste ut 4. og 5.november-15.

Nytt vassleidningsnett på skulen og gardsbruket

Skulen kom i gang i 1965, altså rundt 50 år sidan. Etter ein del år tok det til å lekke vatn frå leidningane, slik at det vart for lite vatn til boligane og driftsbygningane i tørketida. Det vart for nokre år sidan graven ein ny brønn som skulle tilføre meir vatn. Dugnadsgjengen frå Rogaland er nå i full gang med å skifte vassleidningane på heile skuleområdet. Meldingar derifrå seier at dei første dagen la ca. 500 meter med nye røyr. Koblingane til røyra hadde dei med frå Norge, ei gåve frå eit firma på Varhaug. Gassiske medarbeidarar grev grøftene for hand. Service på det nye mjølkeanlegget som vart montert i 2014, høyrer også med til oppdraget på skulen denne gong.

Nytt tak på grisehuset

Nokre av dei som er på dugnad på Tombontsoa, reparerer taket på det store grisehuset. Det er mellom anna nødvendig med nye takrenner. Eitt av bileta syner produksjon av bøylar til takrennene.

Jordbruksskolenes Venner gir med dette tiltaket i år, Tombontsoa ei verdifull støtte. Ofte vert vedlikehaldet på bygningane nedprioritert fordi det er så mange andre oppgåver som treng pengar. Derfor er det stor glede på skulen for denne hjelpa frå Norge. Tombontsoa held hus og mat for dei som kjem på dugnad, men dei betalar sjølv reisa til og frå Madagaskar.

bilde 5

Dugnadsgjengen på Tombontsoa. Foto: Ole Moi

bilde 2

Legging av røyr. Foto: Ole Moi

bilde 4

Produksjon av bøylar til takrennene. Foto: Ole Moi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *