Fabrikk- Skole på Tombontsoa

Firmaet Polybo As i Sandnes har fra 1.juli 2015 startet opp en ny bedrift på Madagaskar, under navnet PolyConcrete Madagascar. Firmaet har utviklet en ny metode for å produsere murblokker på, med bruk av brukt isopor i stedet for sand. Det tilsettes sement og vann.

Tilsatte i firmaet

Direktør for firmaet på Madagaskar er Rasolonomenjanahary Jaofera Mignon og administrasjonsleder/regnskapsfører er Rakotoarivelo Lala Rojovola. Fabrikksjef er Rasoanaivo Antoine. Det skal tilsettes fabrikkarbeidere og vaktmenn senere. Kontoret for virksomheten er sentralt i Antsirabe, i leid lokale.

Tombontsoa med i samarbeidet

Tombontsoa jordbruksskole har et stort møllebygg, der produksjonen av kraftfor nå ligger på det de trenger til sin egen husdyrproduksjon. Derfor er store ledige lokaler disponible, og PolyConcrete leier lokale til fabrikken sin på Tombontsoa.

 Fabrikk-Skole

Elevene på Tombontsoa skal være med i praksis på fabrikken, i produksjonen av murblokker. Denne praksisen går inn som en del av studiet på samme måte som praksis i avdelingene i gårdsbruket. Det kan bli aktuelt å ta inn teoretiske fag som har med byggteknikk å gjøre, for elevene i ordinære kurs eller som egen linje.

Åpning av fabrikken

Etter noen dager med opplæring for fabrikkarbeiderne, skal fabrikken offisielt åpnes onsdag 7.oktober-15. I mellomtiden skal det samles inn isopor, lages former og få alt på plass til at produksjonen kan begynne. Utstyret importeres fra Italia. Det er veldig stor interesse for murblokkene til byggevirksomhet i Antsirabe og andre steder på Madagaskar. Det minker på leire for produksjon av murstein, og det er dårlig med sand og trematerialer. Så er det et viktig miljøaspekt i dette- at isoporen samles inn og brukes i stedet for å bli brent slik det gjøres blant annet i hovedstaden.

 

068

Utenfor mølla. Tv. Rasolonomenjanahary Jaofera Mignon, rektor Rasoloson Lala, Rakotoarivelo Lala Rojovola og Arne Dragsund fra Polybo AS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *