Høgskoletilbudet på Tombontsoa

Det treårige høgskoletilbudet på Tombontsoa går godt. Det er nå 68 studenter første året, 62 studenter 2.året og 28 studenter det 3.året, i alt 158 studenter som får en treårig utdannelse i jordbruk og husdyrbruk. Skolen har med dette en stor elevmasse med 115 elever på det ordinære ettårige kurset og 158 studenter i høgskolekurset. Studentene betaler skolepenger for å gå på dette kurset, mens elevene i det ordinære kurset betaler bare en liten del av kostpengene. Foreleserne på dette høgskolekurset er skolens egne folk og lærere fra universitetet i Antananarivo og det katolske universitetet i Antsirabe. Fra Ungdomslaget på Varhaug har Tombontsoa fått rundt 50 bærbare PC for bruk til studentene, og det er nå lagt inn internett på skolen for bruk i undervisningen. Det store gårdsbruket på Tombontsoa brukes også aktivt i undervisninga på kurset, med praksis i fjøs og grisehus og den tekniske avdelingen, og planlegging i de forskjellige produksjoner i jordbruket og husdyrbruket. Tombontsoa er således en ideell plass for slik undervisning. Det er nødvendig at de teoretiske kunnskapene er forankret i den praktiske drifta i gårdsbruket, og slik kan komme det gassiske landbruket til gode når studentene skal ut i veiledningsprosjekter i det offentlige eller private etter endt utdanning. 

IMG_1146

 

Bildet: Rektor Dr. Rasoloson Lala på Tombontsoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *