• IMG_1631
  • IMG_1600
  • IMG_1599

Kurs i samvirke

Noely Mampianina og Arne Dragsund hadde kurs i samvirke for tidligere elever på Fihaonana i uken før 30 års jubileet 30. august i fjor. Rundt 100 agronomer var kommet for å være med på jubileet, og de fikk en innføring i hvordan de kan starte samvirkelag blant bønder i de forskjellige produksjoner, med eksempler fra Norge og andre land. Lærer Noely ved Fihaonana tok for seg lovverket og det praktiske rundt oppstarten av samvirkelag blant gassiske bønder. Slik det er i dag, selger den enkelte bonde det som blir produsert på gården. Torghandel er det vanlige. Ved at bøndene kunne gå sammen, enten i et innkjøpssamvirke eller et salgssamvirke for sine produkter, kunne dette gi en tryggere og bedre økonomisk omsetning, og dermed større og sikrere inntekt for bøndene som er med i samvirkelaget. Det må være minst 8 bønder for å kunne starte et samvirkelag etter gassisk lovgivning på området. Det var stor interesse og mye spørsmål og diskusjon blant deltakerne på samvirkekurset på Fihaonana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *