• IMG_4470
  • IMG_4470

Lærebok i gassisk jordbruk

Kjell Dale som er medlem i styret i JV, har nettopp skrevet en bok om oksetrekkraft og temming av okser i gassisk jordbruk. Boka er oversatt til gassisk av Thor Ringsbu. Kjell Dale har erfaring med produksjon av drag for oksene og oksekjerrer fra sin tid som misjonær på Madagaskar. Boken skal brukes i kirkens jordbruksskoler og ellers for folk som ønsker å lære mer om bruk av okser, redskaper og vogner for oksetrekkraft. Det er lite mekanisert drift i jordbruket ute hos bøndene, det meste foregår for hånd. Bruk av okser til pløying er utbredt noen steder, men langt fra overalt på Madagaskar. Boka som nå er utgitt, er den 6. fagboka i en serie bøker som Det Norske Misjonsselskap og Den Gassisk Lutherske kirke står bak de siste årene. Thor Ringsbu har vært koordinator for utgivelsen av disse bøkene som er trykket i kirkens trykkeri i Antananarivo. Jordbruksskolenes Venner har bevilget penger for å dekke noe av trykkinga med denne boka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *