Landbruk og miljø- turen til Madagaskar

Landbruk og miljø- turen til Madagaskar

Jordbruksskolenes Venner arrangerte sammen med Ravinala Reiser en tur til Madagaskar i tiden 6.-21.november i år. 20 deltakere var med inklusivt reiselederne Brit Sissel Fagerjord og Arne Dragsund.

Viktige temaer

Mange viktige temaer ble tatt opp under turen: Dyrking av ris, mais, maniok og frukt og andre vekster, samt bruk av trekkdyr og mekanisering av drifta i jordbruket. Husdyr med særlig vekt på NRF som rase på Madagaskar og den store utbredelsen disse dyra har hatt, samt omsetning av melk og melkeprodukter var også med i opplegget.

Regnskogen

Madagaskar har en rikholdig natur med regnskoger og et unikt plante- og dyreliv, hvor 80 % av dette finnes bare på Madagaskar. På turen i regnskogen i Ranomafana ned mot østkysten en formiddag, var det mulig og se lemurer i bambusskogen, og se trær som palisander og andre vekster.

Misjon og kirkeliv

Deltakerne fikk også innblikk i et rikt kirkeliv på Madagaskar. Det hevdes at det av 22 mill. mennesker er det nå rundt 10 mill. kristne av alle kirkesamfunn. Det norske misjonsselskap kom til Madagaskar i 1867, til misjonsstasjonen Betafo som også ble besøkt på turen.

 

Jordbruksskolene

Besøk på skolene Tombontsoa og Fihaonana var en viktig del av programmet. Det er kjekt at driften av skolene går godt, med Tombontsoa som har 115 elever i det ettårige kurset og godt 150 studenter i Høgskoletilbudet. På Fihaonana er det 68 elever i det ettårige kurset. Det statlige jordbruksprosjektet Fifamanor med melkeproduksjon og forsøksvirksomhet, ble også besøkt. Prosjektet ble startet opp av NORAD i 1973. Opplæringa ved skolene har vært viktig med tanke på den utvikling som landbruket på Madagaskar har hatt siden skolene kom i gang, for Tombontsoa sitt vedkommende hele 50 år neste år, og for Fihaonana 32 år siden.

 

Fornøyde turdeltakere

Turdeltakerne ga uttrykk for at turen hadde vært interessant og lærerik på mange områder. Varmen lå rundt 30 grader på østkysten, og noe mindre i innlandet. En dukkert i Det indiske hav i Manakara og en prat med fiskerne som skulle ut gjennom brenningene tidlig en morgen, er også med på og gi turen en rikholdig bredde av opplevelser.

IMG_5672

 

Rektor orienterer om grønsakdyrking på Tombontsoa

 

IMG_5788

 

Tur i regnskogen

IMG_5609

Trikinundersøkelse på gris

IMG_5604

 

Oksetorget i Antsirabe.

IMG_5555

I bussen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *