Nye toaletter på Tombontsoa

Med det store antallet elever og studenter som det er på Tombontsoa i dag, og en stor lærerstab og mange besøkende, var det nødvendig med nye toaletter på skolen.

Varhaug kristelige ungdomslag

Ungdomslaget på Varhaug tok på seg kostnaden med å bygge de nye toalettene. De hadde møter, samlinger, amerikansk auksjon og andre tiltak for å få inn disse pengene. Flere ungdommer fra ungdomslaget har i flere omganger vært med på dugnadsinnsats på Tombontsoa, sist i 2015 for å skifte ut hele vannledningssystemet på skolen og gårdsbruket. Også dette var de med og finansierte. Skolen hadde et meget dårlig vannledningssystem tidligere, med mye lekkasjer og til tider rasjonering av vannet fordi det ikke var trykk på vannet, ikke minst i tørketiden. Det ble lagt ned 2,6 km med nye vannledninger i fjor, en stor dugnadsinnsats, samt gravd en ny brønn. Mæland Rør på Vigrestad på Jæren ga alle koblingene til dette nye anlegget.

Innsatsen viser igjen på Tombontsoa og Fihaonana

Gjennom de siste 10 år har JV gjort en stor innsats på Tombontsoa. Venner av jordbruksskolene på Madagaskar over hele landet har gitt pengebidrag, utstyr og redskaper, brukt eller nytt, bedrifter har gitt utstyr og for eksempel jern til støyping av den store gjødselkummen i 2012 til sterkt redusert pris. Elever på Tomb, som har reist til Madagaskar en gang i året, har tatt med seg mange kofferter med utstyr og reservedeler til skolene. Og skolen har også bidratt med penger fra Vårløpet og Operasjon Dagsverk. Pengene er blant annet brukt til oppussing av det store grisehuset på Tombontsoa. Nå framstår Tombontsoa som en flott skole, med restaurert fjøs og nytt melkeanlegg, nyoppusset grisehus, vedlikehold av maskinene som har gitt en brukbar maskinpark med blant annet en ny traktor, 4 skjærs vendeplog med plastskjær og maissåmaskin, maishøster og gjødselvogner for å nevne noe. Også på Fihaonana er det tydelige spor etter samarbeidet med JV. Nytt fjøs, grisehus og hønehus, ny kraftformølle, oppdyrking av 80 dekar jord, brukt traktor og redskaper/tilhenger, fiskedam, senter for temming av trekkokser og okseredskaper for salg til bønder i området der oksetrekkraft ikke er i bruk.

Takk for at du er med!

Styret i JV vil takke deg som er giver til Jordbruksskolenes Venner. Pengene som er gitt gjennom mange år, har gitt store resultater på skolene. Begge skolene står i dag fram som foregangsskoler, som staten nå virkelig ønsker å samarbeide med. Takk også til deg som har vært med på dugnader i mange sammenhenger. Innsatsen har gitt store virkninger, ikke bare med å få gjort arbeidet, men også som del av en opplæring av gassiske medarbeidere som skal drive arbeidet videre. Selv om JV har fått utrettet mye disse årene, står det ennå mange ting igjen. Støtte til selve skoledriften er noe av det vi må regne med de nærmeste årene. Så gir samarbeidet så mye tilbake av glede og vennskap. Vi er med i et flott arbeid på Madagaskar. Utdanning av unge gassere til å bli dugende bønder er vel noe av det beste vi kan gjøre i ett av de fattigste landene i verden i dag.

 

De nye toalettene på Tombontsoa

 

Fra ett av rommene

 

Mekanikar Lalaina i arbeid med ei form til støyping av ny brønn på Tombontsoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *