• 291
  • 249
  • 241
  • 205

Opplæring i bruk av okser som trekkdyr

Kjell Dale i styret for JV var på dugnad på Tombontsoa sommeren 2012. Han hadde kurs for folk fra Tombontsoa og Fihaonana i temming og bruk av okser som trekkdyr for jordarbeiding og transport. Mekanisering av jordbruket på Madagaskar er ikke kommet særlig langt. De senere år har noen bønder fått traktor eller tohjulstraktor, for pløying og harving av jorda, og til transport. I det store risdyrkingsområdet rundt Lac Alaotra, har de lenge brukt mekanisert drift med traktor for jordarbeiding. For den vanlige bonde ellers er oksetrekkraft det viktigste. Det er ennå mange som spar opp jorda for hånd på de relativt små rismarkene de har, det er det vanligste. Derfor er det viktig at de to skolene lærer elevene opp i å bruke okser som trekkdyr. Så vil traktoren og jordarbeidingsredskaper komme etter hvert. Men de viktige ressurser som gode trekkokser er, bør brukes fullt ut innen mer mekanisering setter sitt preg på dyrkinga utover landet.

291

Demonstrasjon av redskaper brukt av oksene for ansatte og bønder rundt Tombontsoa.

 

205

Hoby roer ned dyret han trener.

 

249

Fra venstre Los, Hery, Hoby og Davida.

 

241

Fra venstre Davida og Los har satt åk på dyret.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *