Oppdyrking av jord som har ligget brakk

Jordbruksskolenes Venner har gitt penger til Fihaonana jordbruksskole for at de kunne dyrke opp en del av jorda i gårdsbruket som ikke var oppdyrket tidligere. De har hittil dyrket opp rundt 30 dekar, og har fått innvilget penger til videre oppdyrking av de resterende 42 dekar.  Jorda på Fihaonana er god, og det er godt med nedbør store deler av året. Jorda var noen steder bratt og vanskelig. Skolen har derfor leid inn folk fra innlandet som er flinke med terrassebygging. Der det før var skog og kratt, slynger nå fine terrasser seg fram i landskapet med mais, bønner, søtpoteter og andre vekster.  Alt arbeidet med dyrking av jorda foregår for hånd og den tradisjonelle gassiske spaden. Rydding av skog og kratt foregår med en stor bueformet skogskniv.

dscf0704

Lærer i jordbruk, Noely Mampianina, framfor en flott bønneåker etter nydyrkinga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *