• IMG_2452

Restaurering av fjøsbygningen på Tombontsoa

Bildet: NRF dyra går i store innhengninger ute

Jordbruksskolenes Venner har sendt ut penger for en total restaurering av fjøsbygningen på Tombontsoa. Dette arbeidet skal være ferdig til 50 års jubileet i 2015. Et stort arbeid ligger foran, med blant annet å skifte hele taket på bygningen. Noe av taket ble tatt nå når den nye melkegrava ble bygget, men styret i JV ønsker at hele taket skal fornyes. Store deler av taket er fra 1964, da fjøset ble bygget, senere også noen tilbygg med nyere tak. Alt skal nå fornyes. Fjøset er viktig for opplæringa av elevene. Det er her de får være med på foringa av dyra, rengjøring, kalvestellet, melkinga og behandling av melka. Selv om det er ikke er håndmelking i dette store fjøset, vil melkemaskinen komme litt etter litt også på Madagaskar, slik vi ser er tilfelle noen steder ute hos bøndene. Elevene steller dyra også på en mindre gård som er tenkt å være en demonstrasjonsgård hvor de kan ta med seg kunnskapene sine, blant annet håndmelking og melkehygiene, tilbake til sine egne landsbyer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *