• IMG_5279

Dugnadsgjengen klar til avreise

Ole Moi, Sven Sturla Håland, Arve Aarsland, Eivind Varhaug, Espen Madland og Kjell Tjemsland fra Varhaug reiser 20. september til Madagaskar og jordbruksskolen Tombontsoa for å montere mjølkeanlegget som ble sendt ut for et par år siden. Nå er mjølkegrava ferdig og monteringa kan begynne. Det gamle anlegget er fra 1979, så det trengs et bedre mjølkeanlegg i fjøset for de rundt 70 NRF kuene skolen har i dag. Dugnadsgjengen har med seg flere kofferter med deler til anlegget, både for å skifte ut noe av det som trengs utskifting på anlegget som ble demontert hos en bonde på Varhaug, men også for at de kan ha en del reservedeler framover. Ole Moi var også med på bygginga av mjølkegrava i februar – mars i år, så dette blir andre gangen han tar turen til Tombontsoa for dugnadsinnsats dette året. Vi ønsker de som reiser god tur og lykke til med dette viktige arbeidet på Tombontsoa!

IMG_5279

Bildet: De er klare for jobben på Tombontsoa. Fv. Ole Moi, Sven Sturla Håland, Arve Aarsland, Eivind Varhaug, Espen Madland og Kjell Tjemsland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *