Stor jobb på Tombontsoa jordbruksskole

Det store arbeidet som dugnadsgjengen fra Rogaland gjorde på Tombontsoa i november i fjor, resulterte i fornying og viktig vedlikehold på Tombontsoa jordbruksskole. Dårlig vannforsyning var et vanlig fenomen i mange år med avstenging av vannet til boligene, og for lite vann til dyra i husdyravdelingene. Pumpene i de to brønnene gikk for fullt, og likevel var det til tider ikke nok vann til skolen, boligene og driftsbygningene.

Ledningsnettet ødelagt

Grunnen til alt dette var at ledningsnettet var rustet opp og lakk flere steder. Skolen ble bygget opp i tiden 1962-65, med det første kullet elever som startet opp i 1965. Vannledningene hadde vart i godt 50 år, og det var nødvendig med en fullstendig fornying av hele ledningsnettet.

Dugnadsgjengen arbeidet på spreng

I løpet av disse ukene gjorde de 7 karene fra Rogaland en stor jobb på Tombontsoa. Sammen med gassiske medarbeidere la de ned rundt 2,5 km med nye plastrør som ble kjøpt på Madagaskar. Koplinger hadde de med fra Norge. Nå fylles vanntårnet raskt opp, og det er godt trykk på vannet overalt. Pumpene går lite i forhold til tidligere, og dette gjør at det også spares strøm på skolen. Senere i år skal den ene brønnen repareres, og etter det regner Jordbruksskolenes Venner med at arbeidet med fornying av vannforsyningen på Tombontsoa er avsluttet. Det er verdifullt at JV kan være med på en slik viktig vedlikeholdsoppgave på Tombontsoa. Det hører med til historien at flyreisene ble betalt av de som reiste ut for å gjøre dette viktige arbeidet. Skolen dekket oppholdet deres på Tombontsoa.

 

IMG_8616

Rolf Moi fra JV viser en kum med koblinger på det nye vannledningsnettet.

Foto: Arne Dragsund

 

IMG_8617

Det ble også bygget en ny vaskeplass for traktorer og redskaper.

Foto: Arne Dragsund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *