Stor dag på Tombontsoa jordbruksskule

Torsdag 25.februar 2016 var ein stor dag på Tombontsoa. 54 studentar i IPSATTA (Institut Professionell Superieur en Agronomie et en Technologies de Tombontsoa) fekk sine diplomar « Licence en Agronomie ». Medrekna desse er det i alt 224 studentar i høgskuletilbodet på Tombontsoa.

Studieopphold

I løpet av studiet har studentane hatt praksis i gardsbruket på Tombontsoa, og dei har vore innom Fifamanor og fleire andre statlege institusjonar og prosjekt. Nokre har hatt studieopphald i Frankrike, Sør-Afrika og La Reunion. Tombontsoa er medlem i eit nettverk av skular i tilknytning til regionar som grensar til Det indiske hav.

Gratulerer

Det er gledeleg at Tombontsoa, i tillegg til ordinær undervisning i jord- og husdyrbruk i det eittårige kurset og Lycee Agricole, også har dette høgskuletilbodet. Vi sender våre gratulasjonar til dei studentar som nå har fått sine Licence en Agronomie og til Tombontsoa jordbruksskule.

 

sortie de promotion 25 fevrier 2016

54 studentar er uteksaminerte med Licence en Agronomie

 

sortie de promotion 25 fevrier 2016 Discour du  directeur

Rektor Rasoloson Lala held tale til dei ferdige kandidatane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *