Støtte fra NORAD

Jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana har fått økonomisk hjelp fra NORAD/UD til drift av selve skolene, dvs. betaling av lærerlønninger og mat for elevene på internatet, samt noe til administrasjon. De senere år har dette skjedd via det såkalte ProVert-programmet, som var et program for støtte til de grønne skolene på Madagaskar via Den norske ambassaden på Madagaskar, som ble flyttet til Sør-Afrika for et par år siden.

Mampiaty

Dette er det nye programmet som avløste ProVert som ble lagt ned fra januar 2015. Nå er det igjen søkt NORAD om støtte til jordbruksskolene via dette programmet. NORAD har svart at de skal få støtte slik de har søkt om i 2015, men at det må forhandlinger i gang dette året med tanke på senere støtte.

Marginaliserte elever

NORAD ønsker nå å prioritere opplæring av marginaliserte elever, dvs. elever med særskilte behov, for eksempel døve og blinde elever, elever med fysiske og psykiske handicap og elever som ikke har evne til å betale skolegang. Til den siste gruppe hører de fleste av elevene på Fihaonana til. Svært mange av de som hvert år blir tatt opp på skolen, har ikke penger til å reise til skolen, og betale den svært beskjedne summen for opphold og mat. Av godt 100 elever som skulle ha begynt på Fihaonana inneværende skoleår, kom bare 68 på grunn av at foreldrene ikke hadde penger til å sende dem til skolen.

Gårdsbrukene

Det er lenge siden Tombontsoa og Fihaonana har fått hjelp til driften av gårdsbrukene. Da Jordbruksskolenes Venner (JV) ble etablert for noen år siden, ble det igjen tatt tak i det tekniske utstyret på Tombontsoa og hjelp til viktige tiltak på Fihaonana. I mange år har Fihaonana hatt så god inntekt av gårdsbruket at de har kunnet legge noe til sides. De har med overskuddet på drifta, kjøpt for eksempel motorsykler for å komme seg rundt til landsbyene for å besøke tidligere elever. Jordbruksskolenes Venner har gitt penger til Fihaonana for å dyrke opp rundt 100 da jord som lå udyrket på grunn av mangel på penger. På Tombontsoa har det vært viktig å sette maskinparken i stand, og de har fått penger til restaurering av fjøset og ny melkestall i fjor, samt ny landkumme for å samle opp land fra fjøs og grisehus i 2013, for å nevne noe. JV sitt mål er hele tiden å gjøre gårdsbrukene sterke og bærekraftige, slik at skolene kan gi elevene den beste opplæringa i den praktiske undervisninga.

Håp om støtte framover

Vi håper at NORAD fremdeles vil støtte drifta av selve undervisninga på de to skolene. Å gi god opplæring i jordbruk og husdyrbruk til ungdom på Madagaskar må være noe av det mest verdifulle som NORAD kan være med på. Dette er investering for framtida i et land hvor 85 % av befolkningen er bønder!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *