Studentar treng praksis

Jordbruksskulane Tombontsoa og Fihaonana har godt utbygde gardsbruk til bruk i opplæringa av elevar og studentar. Gardsbruka er heilt uvurderlege som praksisplas for å lære dei ulike fag i husdyrbruk, jord- og hagebruk og miljøkunnskap. Jordbruksskolenes Venner i Norge har bidratt til å restaurere driftsbygningar og bygge nye fjøs, hønehus og grisehus og mellom anna dyrka opp ubrukt jord på Fihaonana, sidan 2007. I dag framstår skulane med gode gardsbruk som etterkvart også gjev god inntekt til skuledrifta.

Har ikkje gardsbruk

Universitet og høgskular i landbruksfag og miljøkunnskap i staten og private, manglar ofte ein stad dei kan ha praksis for sine studentar. Dei har berre teorifag for sine studentar. Her har Fihaonana kome støttande til. Studentar som ikkje får vitnemål utan at dei har avlagt ein praksisperiode på 1-3 månader, alt etter studieretning, kan betale for ein praksisplass på Fihaonana. Skulen stiller då med lærar i ulike planteproduksjonar eller husdyrfag.

Fjøs, grisehus og hønehus 

Husdyrproduksjonane vert og nytta til denne praksisen. Praksisstudentane er med og steller dyra, forar dei og er med på mjølkinga i fjøset. Her er det handmjølking, sidan skulen ikkje har mjølkemaskinar. Dei meiner det er nødvendig for elevane å lære handmjølking, dersom dei skal begynne med mjølkekyr etter endt utdanning. I landsbyane er det ofte heller ikkje elektrisk straum der dei kjem i frå. 

Lærar Loz på Fihaonana underviser to studentar frå eit universitet i bygging av ein planteskule.
Foto Arne Dragsund
Nøgde studentar i praksis på Fihaonana.
Foto Arne Dragsund
Fjøset er og ein praksisplass.
Foto Arne Dragsund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *