Tombontsoa og Fihaonana

Ikke mer tøtte fra Norad til Tombontsoa og Fihaonana

Vi har tidligere meldt om at skolene i noen år har hatt støtte fra Norad til drifta av selve skolen og undervisninga. Nå er dette slutt fra august 2015. Investering i at unge gassere får sin jordbruksutdanning ved disse to skolene, som drives av Den gassisk lutherske kirke, har gitt store frukter.

Mange tusen agronomer utdannet

Siden Tombontsoa kom i gang i 1965 og Fihaonana i 1983, har disse to skolene utdannet mange tusen agronomer i det ettårige kurset. Noen av disse ble veiledere i staten eller i private organisasjoner, og noen har studert videre. Men de fleste har reist tilbake til sine landsbyer for å bli bønder. For en ressurs for utvikling av det gassiske landbruket! Det er disse med utdanning som har gått i bresjen for nye dyrkingsmåter og en annen måte å drive melkeproduksjon, svineproduksjon eller eggproduksjon på, og vi finner dem igjen som foregangsmenn og kvinner ute i landsbyene.

Vanskelig for skolene

Fra og med nytt skoleår 2015-16 er det altså ikke lenger støtte fra Norad til selve skoledriften på Tombontsoa og Fihaonana. Jordbruksskolenes Venner, og Det norske misjonsselskap har et stort ansvar for at skolene skal kunne fungere også i framtiden til beste for den gassiske ungdommen som ønsker jordbruksutdanning. Landet hvor 85 % av befolkningen er bønder, er avhengig av denne type utdanning. Det er i landbruket en må begynne dersom en ønsker utvikling for land og folk. Når det i dag importeres 350.000 tonn med ris hvert år, er dette en pekepinn på at det må gjøres noe med situasjonen for bøndene. Det mangler ikke på vilje til å produsere mer, men det finnes ikke gjødsel og godt såfrø og få tak i. Og der dette finnes, har ikke bøndene råd til å kjøpe det.

Jordbruksskolenes Venner fortsatt med

JV holder fortsatt koken! Utfordringene våre har hele tiden vært å støtte utvikling og fornying av gårdsbrukene på skolene. Vi har gjort mye de senere år på begge skolene, med nytt fjøs og nytt grisehus på Fihaonana, ny kraftformølle for produksjon av kraftfor, ny landkumme og oppsamlingsplass for grisegjødsel, og oppdyrking av jord som har ligget brakk. På Tombontsoa er fjøset restaurert, med nytt tak på store deler av fjøset, samt ny melkestall. For to år siden kom også en stor landkumme på plass for å fange opp alt land fra fjøs og grisehus. Og de fikk en ny traktor i år. Men den nye situasjonen som nå er kommet, med ikke støtte fra offentlige myndigheter i Norge, må JV være med videre med støtte til selve skoledrifta, slik at de unge er sikret utdanning framover. Derfor kjære medarbeidere i JV systemet, og til dere som gir til JV: Takk for alt dere har gitt så langt! Utfordringene er meget store framover. Vi vil ikke at skolene skal måtte legge ned eller redusere mulighetene for unge gassere til å få sin utdanning på Tombontsoa og Fihaonana. Så takk for all støtte framover- i et krafttak for å bevare skolene som viktige utdanningsinstitusjoner på Madagaskar!

IMG_6305

Elev på Fihaonana i gang med dyrking av grønnsaker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *