Nytt skuleår på Tombontsoa

Jordbruksskulen Tombontsoa starta opp nytt skuleår 19.november. Søknaden til skulen er framleis høg. Til høgskuletilbodet søkte det 162 studentar, men berre 100 vart tekne inn.

Fordeling på kurstilboda

FPQ (det eittårige kurset for bønder) starta opp med 92 elevar, lycee agricole 54 elevar (3årig grønt gymnas) og IPSATTA (høgskuletilbodet) 286 fordelt på 3 år. I alt starta det opp 432 elevar og studentar. I tillegg kjem 68 studentar som held på med avsluttande diplomoppgåve for å få bachelor i jordbruk, husdyrbruk og miljøkunnskap.

Gardsbruket er viktig

Tombontsoa har 1250 dekar med jord, der dei dyrkar mais, gras og andre vekster. Besetningen av NRF kyr tel i dag rundt 50 mjølkekyr og påsett. Grisebesetningen held dei på å bygge opp igjen, etter at dei måtte slakte ut alt og desinfisere husa på grunn av afrikansk svinepest. Dei er og i gang igjen med hønehusa med innsett av daggamle kyllingar for oppdrett til 16 vekers kyllingar. Nå er det 17000 kyllingar i dei to hønehusa dei brukar til dette. Elevar og studentar har praksis på forskjellig vis i både husdyravdelingane og i jordbruket og Fanantenana (håpets gard), der dei mellom anna mjølkar kyrne med hand, og køyrer med trekkoksar. Dei studentar som går høgskuletilbodet får lettare jobb enn frå andre skular, seiest det. På grunn av at dei har ein slik god praksis på skulegarden på Tombontsoa. Andre tilsvarande skular og studier i landbruksfag har ikkje slike gardar for praksis til studentane.

Vi ønskjer lukke til med nytt skuleår på Tombontsoa!


Ei gruppe elevar i Lycee Agricole

 

Fjøset er viktig i undervisninga. Rektor Rasoloson Lala viser fram kvigene

 

Vellykket tur til Fihaonana jordbruksskole

Som nevnt tidligere på JV sin hjemmeside, skulle to av lærerne på Øya vgs., Hjalmar Hugdal og Håvard Lien, på besøk til Fihaonana i april-18. Besøket fant sted 17. og 18. april med omvisning på skolen og gårdsbruket, og samvær med elevene på skolen. Arne Dragsund var med som reiseleder og tolk.

Godt drevet gårdsbruk

Rektor Hoby viste rundt på deler av det 300 dekar store gårdsbruket, og husdyrbruket med kyr, griser og høner, biogassanlegg og andre ting. Det er alltid ryddig og velstelt på Fihaonana, noe skolens rektor og personale legger stor vekt på. Gården er en modell for elevene, og noe å strekke seg etter. All praksis for elevene foregår i husdyravdelingene og ute i de enkelte kulturer.

Møte med styret for skolen

Hjalmar Hugdal og Håvard Lien hadde en flott presentasjon av Øya vgs. med orientering, bilder av bygninger, elever og noe undervisning. Bildene viste også en skole i vinterdrakt med snødekte jorder og skolen sommers dag. Styrets medlemmer var veldig interesserte i det som foregår på Øya, og hvordan en eventuelt kan samarbeide framover. Det var gode samtaler med rektor og lærerne, og en kveld var det elevkveld med sang og gassisk folkedans, der også de fra Øya bidro med en lek som var ny for elevene.

Innom regnskogen i Ranomafana

På turen til kysten var vi innom Valbio, en amerikansk finansiert forskningsstasjon som ble opprettet for godt 20 år siden. Her kan studenter fra hele verden komme og studere regnskogen og det store mangfoldet av planter og dyr, ikke minst alle lemurartene. Planen er at elever og lærere fra Øya skal gå til fots inn til den primære regnskogen, som de sier, der de skal overnatte i telt en natt og se flere lemurarter, slanger og andre dyr, samt de viktige treslagene som rosentre, palisander og andre sjeldne treslag.

Samvær med elevene og deltaking i undervisninga

Dersom det blir noe av vennskapsforbindelsen, er det meningen at elevene fra Øya skal ha en uke sammen med elevene på Fihaonana, i deres opplæringssituasjon ute i praksis. Og det blir mye god kontakt og kulturutveksling mellom elevene. For Øya-elevene må det være flott å se naturen og det rike mangfoldet av planter og dyr som en ellers bare kan lese om eksisterer i regnskogene rundt om i verden. Og kontakten med det virkelige livet for bøndene på Madagaskar, samt hvordan landbruksundervisninga blir lagt opp på Fihaonana.

Samarbeidsavtale

Øya vgs. er i gang med en prosess om de skal inngå en samarbeidsavtale med Fihaonana jordbruksskole. Vi håper det blir en vennskapsforbindelse mellom en videregående skole i Norge med studieretning for Naturbruk og en jordbruksskole på Øst- Madagaskar. Som den eneste jordbruksskolen på hele østkysten av Madagaskar.

Håvard Lien, Hjalmar Hugdal, Solveig Hugdal og Felicite (tidl. rektor)

Rektor Hoby og de fra Øya vgs. på omvisning i gårdsbruket

For til mjølkekyrne på Tombontsoa

Mais vert mykje brukt som surfor til storfe i Danmark og sør i Europa. På jordbruksskulen Tombontsoa er maissurfor det dominerande foret i kalde- og turketida. Det er velsmakande og har stort næringsinnhald.

Hausting med forhaustar for mais

På Tombontsoa har Jordbruksskolenes Venner for nokre år sidan investert i ein god haustar for mais. Denne vert brukt til hausting av rundt 500 dekar med mais som vert køyrt i ein plansilo med plast og dekke av jord over. Maisen skal haustast til silo når kolben er det vi kallar mjølkeaktige. Då har maisen under eitt det største næringsinnhaldet i kolbe, blad og stengel.

Ikkje syretilsetting

På grunn av det høge innhaldet av karbohydratar i maisen, er det ikkje nødvendig med tilsetting av syre eller anna konserveringsmiddel. Mjølkesyrebakteriane har den næring dei treng for å danne god gjæring. I plansiloen vert massen pakka saman med traktor. Som det alltid er når ein skal lage godt surfor, det er viktig med god tildekking av plast for å hindre lufttilgang når siloen er lagd.

Mask får bryggeriet

Heilt sidan 1974 har Tombontsoa fått mask frå ølbryggeriet i Antsirabe, byen som ligg 4 km frå jordbruksskulen. På den tida fekk ein dette gratis eit par gonger i veka. Nå er det noko sjeldnare fordi dette er eit ettertrakta for til storfe, og skulen må betale for det. Men det er eit verdifullt for, både til mjølkekyrne og ungdyra.

Eige produsert kraftfor

Tombontsoa produserer sitt eige kraftfor til storfe, gris og høner. Tidlegare var det stort sal frå mølla av kraftfor til bøndene, ikkje minst då skulen var den einaste som produserte kraftfor i Antsiarbeområdet. Nå er det mange som produserer dette i Antsirabe og elles på Madagaskar. Råvarene er mais, riskli og maniok som karbohydrat, og tørka fisk eller oljekake av jordnøtter som proteinkjelde. Det vert tilsett konsentrert mineral- og vitaminblanding.

Ikkje ut på beite

Maissurfor er det einaste grovforet på Tombontsoa i turketida. Dei minste kalvane får noko høy. I sommarhalvåret frå november til april vert det hausta gras til dyra. Dyra går ikkje på beite, men går i store innhengningar heile året. Det er mykje flått i området, noko som er hovedgrunnen til at dyra ikkje er ute på beite. Flåtten overfører sjukdommen piroplasmose . Skulle dyra gå ute på beite, måtte dei dusjast med gift ein gong i veka for å drepe flåtten.

 

Hausting av mais.

Foto: Arne Dragsund

 

Godt for til mjølkekyrne i turketida

Foto: Arne Dragsund

 

Mask frå bryggeriet er godt for

Foto: Arne Dragsund

 

Stort besøk på Tombontsoa

Den gassisk lutherske kirke er 150 år i år. Selve jubileet i kirken ble utsatt til midt i desember på grunn av utbrudd av pest i deler av innlandet, blant annet i hovedstaden Antananarivo. Men Det norske misjonsselskap hadde feiring av at det er 150 år siden de første misjonærer kom til Betafo og begynte arbeidet der.

Feiring på Antsirabe

Lørdag 28. og søndag 29.oktober var det flere samlinger på Antsirabe. Lørdag med festkveld og tale av visegeneralsekretær i FN, Erik Solheim og den norske ambassadøren for Madagaskar, som bor i Pretoria i Sør-Afrika, Trine Skymoen. Generalsekretær Jeffrey Huseby i NMS hadde også hilsen på festkvelden. Kvelden ble ledet av Siri Nyen, som arbeider på kultursenteret Lovasoa (tidligere den norske skolen). Søndag var det gudstjeneste på Lovasoa, der også den gassiske kirkeledelsen deltok.

Tur til Tombontsoa jordbruksskole

I forbindelse med jubileet var det kommet godt 100 norske deltakere og 30 danske som skulle være med på jubileet i kirken. Plussreiser hadde arrangert mange turer til Madagaskar i denne tiden. Gruppene skulle andre steder på Madagaskar, enten før jubileet eller etter. Alle møttes på Antsirabe. De utenlandske deltakerne fikk tilbud om en tur til Tombontsoa på formiddagen 27.oktober, med omvisning på skolen og gårdsbruket og piknic på den store plenen på skolen etter omvisningen. Rakotonoely Desire, som mangeårig lærer på Tombontsoa etter studier på Tomb jordbruksskole, viste rundt en gruppe. Undertegnede fikk spørsmål om å vise rundt en annen gruppe. De som kunne engelsk, tok rektor seg av. Rektor Rasoloson Lala ønsket den store forsamlingen velkommen til skolen, og fortalte litt om skolen slik den er i dag, 52 år etter starten i 1965. – Det er nå rundt 400 elever og studenter på skolen, og det er ny rekord, sa rektor i sin hilsningstale.

Stor interesse blant turdeltakerne

Det var stor interesse blant turdeltakerne for det som skjer på Tombontsoa. Det var spesielt å se NRF dyr i fjøset, som den ledende melkerasen på Madagaskar. I tillegg til fjøset var vi innom maskinverkstedet, Fanantenana (= Håpet), en gård tilpasset gassiske forhold, og vi besøkte fabrikken for PCCM, et firma som leier et rom i mølla for produksjon av bygningsblokker av brukt isopor og sement.

 

I fjøset på Tombontsoa

 

Demonstrasjon av pløying med okser

 

I maskinverkstedet

 

Nye toaletter på Tombontsoa

Med det store antallet elever og studenter som det er på Tombontsoa i dag, og en stor lærerstab og mange besøkende, var det nødvendig med nye toaletter på skolen.

Varhaug kristelige ungdomslag

Ungdomslaget på Varhaug tok på seg kostnaden med å bygge de nye toalettene. De hadde møter, samlinger, amerikansk auksjon og andre tiltak for å få inn disse pengene. Flere ungdommer fra ungdomslaget har i flere omganger vært med på dugnadsinnsats på Tombontsoa, sist i 2015 for å skifte ut hele vannledningssystemet på skolen og gårdsbruket. Også dette var de med og finansierte. Skolen hadde et meget dårlig vannledningssystem tidligere, med mye lekkasjer og til tider rasjonering av vannet fordi det ikke var trykk på vannet, ikke minst i tørketiden. Det ble lagt ned 2,6 km med nye vannledninger i fjor, en stor dugnadsinnsats, samt gravd en ny brønn. Mæland Rør på Vigrestad på Jæren ga alle koblingene til dette nye anlegget.

Innsatsen viser igjen på Tombontsoa og Fihaonana

Gjennom de siste 10 år har JV gjort en stor innsats på Tombontsoa. Venner av jordbruksskolene på Madagaskar over hele landet har gitt pengebidrag, utstyr og redskaper, brukt eller nytt, bedrifter har gitt utstyr og for eksempel jern til støyping av den store gjødselkummen i 2012 til sterkt redusert pris. Elever på Tomb, som har reist til Madagaskar en gang i året, har tatt med seg mange kofferter med utstyr og reservedeler til skolene. Og skolen har også bidratt med penger fra Vårløpet og Operasjon Dagsverk. Pengene er blant annet brukt til oppussing av det store grisehuset på Tombontsoa. Nå framstår Tombontsoa som en flott skole, med restaurert fjøs og nytt melkeanlegg, nyoppusset grisehus, vedlikehold av maskinene som har gitt en brukbar maskinpark med blant annet en ny traktor, 4 skjærs vendeplog med plastskjær og maissåmaskin, maishøster og gjødselvogner for å nevne noe. Også på Fihaonana er det tydelige spor etter samarbeidet med JV. Nytt fjøs, grisehus og hønehus, ny kraftformølle, oppdyrking av 80 dekar jord, brukt traktor og redskaper/tilhenger, fiskedam, senter for temming av trekkokser og okseredskaper for salg til bønder i området der oksetrekkraft ikke er i bruk.

Takk for at du er med!

Styret i JV vil takke deg som er giver til Jordbruksskolenes Venner. Pengene som er gitt gjennom mange år, har gitt store resultater på skolene. Begge skolene står i dag fram som foregangsskoler, som staten nå virkelig ønsker å samarbeide med. Takk også til deg som har vært med på dugnader i mange sammenhenger. Innsatsen har gitt store virkninger, ikke bare med å få gjort arbeidet, men også som del av en opplæring av gassiske medarbeidere som skal drive arbeidet videre. Selv om JV har fått utrettet mye disse årene, står det ennå mange ting igjen. Støtte til selve skoledriften er noe av det vi må regne med de nærmeste årene. Så gir samarbeidet så mye tilbake av glede og vennskap. Vi er med i et flott arbeid på Madagaskar. Utdanning av unge gassere til å bli dugende bønder er vel noe av det beste vi kan gjøre i ett av de fattigste landene i verden i dag.

 

De nye toalettene på Tombontsoa

 

Fra ett av rommene

 

Mekanikar Lalaina i arbeid med ei form til støyping av ny brønn på Tombontsoa

Toalettanlegget på Tombontsoa. God framdrift

Bygginga har gått føre seg sidan 12. desember-16. Eit arbeidslag murarar og andre fagfolk er i gang med avslutningsfasen av sjølve husa. Bygginga går heilt etter planen.

Stor elev- og studenflokk på Tombontsoa

Det nærmar seg 400 elevar og studentar på Tombontsoa i år. Saman med lærarstaben for alle dei kursa dei har, er dette nye toalettanlegget svært kjærkome og nødvendig. Det kjem og inn mange besøkande utanfrå som treng toalett.

PolyConcrete Madagascar som byggherre

Firmaet PCCM som leiger fabrikk i mølla på Tombontsoa, har ansvaret for bygginga av dette nye anlegget. Det er god framgang i arbeidet, og dei reknar med at dei skal halde seg innan for 45 dagar for ferdigstilling av dei to bygga, levert ferdige.

Takksemd til Varhaug Kristelege Ungdomslag

Ungdomslaget på Varhaug på Jæren finansierer i sin heilhet dette nye anlegget på Tombontsoa. Pengane til ungdsomslaget kjem frå flaskesamling, amerikansk auksjon på møtene, og andre tiltak som skaffar pengar til ungdomslaget sitt engasjement på Madagaskar. Presidenten i synoden i Den gassisk lutherske kyrkja, der Tombontsoa høyrer til, har gjennom rektor Lala på Tombontsoa sendt ei varm helsing til Varhaug Kristelege Ungdomslag og til andre venner i Norge som har bidratt med så mykje utbygging av Tombontsoa. Det viser igjen!

thumbnail_IMG_0313

Husa er reist

 

thumbnail_IMG_0314

Dyktige fagfolk i ferd med å fullføre det eine huset

Stor jobb på Tombontsoa jordbruksskole

Det store arbeidet som dugnadsgjengen fra Rogaland gjorde på Tombontsoa i november i fjor, resulterte i fornying og viktig vedlikehold på Tombontsoa jordbruksskole. Dårlig vannforsyning var et vanlig fenomen i mange år med avstenging av vannet til boligene, og for lite vann til dyra i husdyravdelingene. Pumpene i de to brønnene gikk for fullt, og likevel var det til tider ikke nok vann til skolen, boligene og driftsbygningene.

Ledningsnettet ødelagt

Grunnen til alt dette var at ledningsnettet var rustet opp og lakk flere steder. Skolen ble bygget opp i tiden 1962-65, med det første kullet elever som startet opp i 1965. Vannledningene hadde vart i godt 50 år, og det var nødvendig med en fullstendig fornying av hele ledningsnettet.

Dugnadsgjengen arbeidet på spreng

I løpet av disse ukene gjorde de 7 karene fra Rogaland en stor jobb på Tombontsoa. Sammen med gassiske medarbeidere la de ned rundt 2,5 km med nye plastrør som ble kjøpt på Madagaskar. Koplinger hadde de med fra Norge. Nå fylles vanntårnet raskt opp, og det er godt trykk på vannet overalt. Pumpene går lite i forhold til tidligere, og dette gjør at det også spares strøm på skolen. Senere i år skal den ene brønnen repareres, og etter det regner Jordbruksskolenes Venner med at arbeidet med fornying av vannforsyningen på Tombontsoa er avsluttet. Det er verdifullt at JV kan være med på en slik viktig vedlikeholdsoppgave på Tombontsoa. Det hører med til historien at flyreisene ble betalt av de som reiste ut for å gjøre dette viktige arbeidet. Skolen dekket oppholdet deres på Tombontsoa.

 

IMG_8616

Rolf Moi fra JV viser en kum med koblinger på det nye vannledningsnettet.

Foto: Arne Dragsund

 

IMG_8617

Det ble også bygget en ny vaskeplass for traktorer og redskaper.

Foto: Arne Dragsund

Tombontsoa med Lycee Agricole

Jordbruksskolen Tombontsoa på Madagaskar går nye veier. I 50 år har det ettårige kurset vært grunnbjelken i undervisninga. 105 elever gikk ut i jubileumsåret i juli 2015. Siden starten i 1965 har skolen utdannet 3580 unge til bønder. Det var det primære, selv om mange har studert videre eller har fått seg arbeid i veiledningstjeneste eller andre yrker. Norad har avsluttet støtten til selve undervisninga på skolen fra og med nytt skoleår.

Lycee Agricole

På jubileet på Tombontsoa i juli, annonserte synodepresidenten at skolen skulle i gang med et nytt kurs, nemlig Lycee Agricole. Dette kan kalles et grønt gymnas, dvs. elevene får studiekompetanse og samtidig er det lagt inn jordbruksfag i opplæringa. De skal ha 20-25 % praksis i skolens praktiske avdelinger. De skal gå 3 år på Lycee Agricole, og kan siden søke om opptak i skolens tilbud for høgskoleutdanning i jord- og plantefag eller husdyr, IPSATA. Dette er også 3 årig.

Mulighet for det ettårige kurset

Dersom det blir mulighet for å gjeninnføre det ettårige kurset, vil skolen gjerne det, i følge rektor Rasoloson Lala. Men da må det ekstern finansiering til. I Lycee Agricole vil elevene betale skolepenger som skal dekke lærerlønningene. De kan også leie hybel i skolens internat til en fastsatt pris for opphold og mat.

Ny epoke for skolen

Med denne omlegginga er den første epoken på 50 år over. Det ettårige kurset er ikke lenger med i kursplanene, og tanken om å nå de som vil bli bønder, har blitt sterkt redusert med denne omlegginga. Men rektor og styret for skolen har blitt nødt til å tenke nytt for å beholde driften av skolen. Så får vi håpe at dette kan være et viktig bidrag til videre drift av Tombontsoa, og at det ettårige kurset igjen kunne finne sin plass blant skolens kurstilbud. Lykke til med Lycee Agricole!

IMG_6662

Oksetransport er vanlig i Innlandet

IMG_6564

Bøndene trenger opplæring i planteproduksjon og husdyrhold.

Feiring 50 års jubileum på Tombontsoa jordbruksskole

Skolen feiret sitt 50 års jubileum i tiden 10.-12.juli. Fredag 10.juli var den viktigste markeringen, der sentrale og lokale myndigheter, ledere fra Den gassiske lutherske kirke (FLM) og NMS samt innbudte gjester fra Norge, var til stede. Generalsekretær Samoela Georges talte under en kort gudstjeneste som det første i programmet. Historien til Tombontsoa ble lest opp av Rakotonoely Desire. Det var hilsener fra departementet som skolen hører inn under, lokale myndigheter, samarbeidspartnere lokalt og gjester fra utlandet. NMS sin representant, Arild Bakke, kom med en hilsen fra Misjonsselskapet. Rektor Astrid Langmoen Olsen hilste på vegne av Tomb videregående og Arne Dragsund fra Jordbruksskolenes Venner. Vangy, som er datter av tidligere rektor på Tombontsoa i 28 år, Razafimandimby, kom med en hilsen fra seg og sine søsken.

Gaver til skolen

Det ble overrakt mange gaver til skolen i anledning jubileet, fra tidligere norske misjonærer og fra kirken og kirkens institusjoner i Antsirabe. Tomb jordbruksskole hadde med et maleri av Tomb, og Jordbruksskolenes Venner hadde pusset opp fjøset og montert ny melkestall som JV sin gave. Oddbjørg og Ola Foss har opprettet et fond i NMS som skal brukes årlig så lenge det varer til støtte for opplæring på Tombontsoa og Fihaonana, eller innkjøp av nødvendig utstyr på skolene.

Avslutning for det 50.kullet

Samtidig med jubileumsfeiringa ble det 50.kullet på Tombontsoa ferdig med sin skolegang. 105 elever fikk sine vitnemål på denne viktige markeringsdagen. I alt har 3.540 elever gått ut fra Tombontsoa siden starten i 1965. Disse finner vi igjen som foregangsmenn og kvinner ute i landsbyene. Noen arbeider som veiledere i staten eller i frivillige organisasjoner, og noen har studert videre. Opplæringa på Tombontsoa viser igjen i det gassiske samfunnet!

088

Flaggheising og sang av nasjonalsangen.

118

Avgangselevene 50.kullet.

123

Gen.sekretær i departementet med hilsen.

226

Astrid Langmoen Olsen fikk en gave fra synodepresidenten.

115

Arne Dragsund overrakte gaver fra tidligere misjonærer til rektor Rasoloson Lala

Tombontsoa og Fihaonana

Ikke mer tøtte fra Norad til Tombontsoa og Fihaonana

Vi har tidligere meldt om at skolene i noen år har hatt støtte fra Norad til drifta av selve skolen og undervisninga. Nå er dette slutt fra august 2015. Investering i at unge gassere får sin jordbruksutdanning ved disse to skolene, som drives av Den gassisk lutherske kirke, har gitt store frukter.

Mange tusen agronomer utdannet

Siden Tombontsoa kom i gang i 1965 og Fihaonana i 1983, har disse to skolene utdannet mange tusen agronomer i det ettårige kurset. Noen av disse ble veiledere i staten eller i private organisasjoner, og noen har studert videre. Men de fleste har reist tilbake til sine landsbyer for å bli bønder. For en ressurs for utvikling av det gassiske landbruket! Det er disse med utdanning som har gått i bresjen for nye dyrkingsmåter og en annen måte å drive melkeproduksjon, svineproduksjon eller eggproduksjon på, og vi finner dem igjen som foregangsmenn og kvinner ute i landsbyene.

Vanskelig for skolene

Fra og med nytt skoleår 2015-16 er det altså ikke lenger støtte fra Norad til selve skoledriften på Tombontsoa og Fihaonana. Jordbruksskolenes Venner, og Det norske misjonsselskap har et stort ansvar for at skolene skal kunne fungere også i framtiden til beste for den gassiske ungdommen som ønsker jordbruksutdanning. Landet hvor 85 % av befolkningen er bønder, er avhengig av denne type utdanning. Det er i landbruket en må begynne dersom en ønsker utvikling for land og folk. Når det i dag importeres 350.000 tonn med ris hvert år, er dette en pekepinn på at det må gjøres noe med situasjonen for bøndene. Det mangler ikke på vilje til å produsere mer, men det finnes ikke gjødsel og godt såfrø og få tak i. Og der dette finnes, har ikke bøndene råd til å kjøpe det.

Jordbruksskolenes Venner fortsatt med

JV holder fortsatt koken! Utfordringene våre har hele tiden vært å støtte utvikling og fornying av gårdsbrukene på skolene. Vi har gjort mye de senere år på begge skolene, med nytt fjøs og nytt grisehus på Fihaonana, ny kraftformølle for produksjon av kraftfor, ny landkumme og oppsamlingsplass for grisegjødsel, og oppdyrking av jord som har ligget brakk. På Tombontsoa er fjøset restaurert, med nytt tak på store deler av fjøset, samt ny melkestall. For to år siden kom også en stor landkumme på plass for å fange opp alt land fra fjøs og grisehus. Og de fikk en ny traktor i år. Men den nye situasjonen som nå er kommet, med ikke støtte fra offentlige myndigheter i Norge, må JV være med videre med støtte til selve skoledrifta, slik at de unge er sikret utdanning framover. Derfor kjære medarbeidere i JV systemet, og til dere som gir til JV: Takk for alt dere har gitt så langt! Utfordringene er meget store framover. Vi vil ikke at skolene skal måtte legge ned eller redusere mulighetene for unge gassere til å få sin utdanning på Tombontsoa og Fihaonana. Så takk for all støtte framover- i et krafttak for å bevare skolene som viktige utdanningsinstitusjoner på Madagaskar!

IMG_6305

Elev på Fihaonana i gang med dyrking av grønnsaker.