Elevavslutning på Tombontsoa

25. august 2018 avsluttet 83 elever sin skolegang på Tombontsoa, i det ettårige kurset FPQ. I november 2017 begynte det 85 elever fra omtrent hele Madagaskar, både fra innlandet og øst- og vestkysten. Det er populært å gå på Tombontsoa, en godt utbygd landbruksskole i innlandet på Madagaskar.

Teori og praksis

Det særpregede med skolen på Tombontsoa, er at elevene har omtrent samme timetall i teoretiske fag inne som praksis ute i de praktiske avdelingene i gårdsbruket. Fjøs, grisehus, hønsehus og jord- og hagebruk blir nyttet når elevgruppene er ute i praksis. Modellgården Fanantenana blir også mye brukt. På denne gården foregår melkinga med hånd i motsetning til det store fjøset med melkestall og maskiner.

En blind elev

Nomena heter en elev som gikk ut nå. Han er fra hovedstaden Antananarivo, og er blind. Det teoretiske gikk greit da han noterte på maskin det som ble forelest i timene. I praksis var han med på alle aktivitetene ute i avdelingene. Det gikk også bra sammen med de andre elevene i partiet. Planen hans er å begynne med husdyrbruk nå når utdanninga på Tombontsoa er ferdig.

 

Avgangselevene i FPQ på Tombontsoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *