Ny skolebygning på Tombontsoa

Tombontsoa jordbruksskole har tre utdanningsløp, det ettårige kurset for utdanning av bønder (FPQ), Lycee Agricole (3-årig Grønt gymnas) og 3-årig høyskoleutdanning (IPSATTA). I alt er det nå rundt 400 elever og studenter på Tombontsoa.

Ny skolebygning

For å få plass til alle elevene og studentene, har Tombontsoa bygget en ny skolebygning, ved siden av frukthagen. Nå er det plass til alle elevene og studentene som er på skolen hver dag. Det er bare de ettårige elevene som bor på skolen. Elevene i Lycee Agricole og studentene i IPASATTA bor utenfor skolen. Noen bor i Antsirabe og kommer med buss til skolen hver dag. Den nye skolebygningen ble innviet 18. august 2018, ledet av presidenten i Den gassisk lutherske kirke, pastor Rakotonirina David.

Et viktig skolesenter

Tombontsoa jordbruksskole har alltid vært en viktig skole for ungdom på Madagaskar siden starten i 1965. Det er utdannet flere tusen elever i det ettårige kurset, og de senere år også folk med 3 årig utdanning i jordbruk, husdyrbruk og miljøkunnskap. De kan ta en bachelorgrad i disse fag. Spørsmålet om å utvide dette til masternivå, har vært oppe i styret, men foreløpig stanser en med bachelorgraden. I tillegg til den katolske jordbruksskolen i hovedstaden, Bevalala, er Tombontsoa den skolen som har slike studier i tillegg til universitetsutdanninga i Antananarivo. Tombontsoa er blitt et viktig skolesenter på Madagaskar. Gårdsbruket med mulighet for praksis for elever og studenter som en del av opplæringa, gjør Tombontsoa til en unik skole i undervisningssammenheng innen landbruket på Madagaskar.


Skolebygningen ble innviet 18. august-18 av kirkepresident Rakotonirina David.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *