• mann
  • IMG_1535

Fihaonana jordbruksskole i Vohipeno

Denne skolen startet opp i 1983 og feiret 30 års jubileum i august i fjor. Rektor er Randrianarijao Hobiarisoa som begynte som rektor i januar 2014 etter Ramiharimanana Felicite som har vært rektor siden skolen kom i gang. Den nye rektoren er utdannet sivilagronom. Det er 70 elever i året på denne skolen som har et gårdsbruk på ca. 300 dekar jord og et allsidig husdyrhold med fjøs, grisehus og hønehus. Opplegget i gårdsbruket er slik at elevene kan ta etter drifta når de kommer hjem til sine landsbyer etter skolegang. Fihaonana har en traktor gitt av Jordbrukskolenes Venner i 2010. Denne brukes til jordarbeiding og noe transport. Okser blir brukt av elevene i opplæring gjennom skoleåret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *