• IMG_2255

Nytt fjøs og grisehus på Fihaonana

Det gamle fjøset og grisehuset på Fihaonana var dårlige, så Jordbruksskolenes Venner bestemte at skolen skulle få nytt fjøs og grisehus i jubileumsåret 2013, slik de hadde søkt om. Innredningen til fjøset ble sendt i en container fra Jæren sommeren 2012. Besetningen er på rundt 12 kyr og kviger. Fjøset er i første rekke et opplæringsfjøs for elevene, men også for å skaffe inntekter fra melkesalget. Elevene lærer her håndmelking for å kunne ta kunnskapen med seg tilbake til landsbyene etter endt utdanning. I grisehuset er det 10 purker med oppforing av smågrisen til slakt.  Med det nye fjøset kan skolen øke besetningen så langt grasarealet strekker til. I enden av fjøset er det bygget et melkerom for produksjon av ost og andre melkeprodukter når de ikke får solgt all melka som konsum i byen Manakara. Skolen har nå søkt Jordbruksskolenes Venner om penger for å bygge en ny landkum som kan fange opp alt land fra fjøs og grisehus. Dette er verdifull gjødsel som vil bli brukt til grønnsaker og grasproduksjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *