• IMG_1754
  • IMG_1753
  • IMG_1752
  • IMG_1669
  • IMG_1669

Stort 30 års jubileum

30.august 2013 var det stort 30 års jubileum på Fihaoana jordbruksskole. Mye folk var samlet for å markere at skolen på østkysten av Madagaskar var blitt 30 år. Rektor Ramiharimanana Felicite fikk mye ros for måten hun har ledet skolen på disse årene. De rundt 80 elevene fikk også sine vitnemål etter endt utdanning den dagen. Skolen har gjennom disse årene utdannet bortimot 1800 elever, som i dag er spredt over store deler av østkysten og andre steder på Madagaskar. Noen av elevene har fått seg arbeid i private organisasjoner eller i statlige virksomheter, men de fleste har reist tilbake til sine landsbyer for å fortsette eller begynne som bønder. De har ikke bare tatt med seg mye ny kunnskap fra tiden på skolen, men de får også hvert år med seg godt såfrø av ris og grønnsaker som de skal prøve ut når de kommer hjem. Ole Moi og Arne Dragsund  representerte Jordbruksskolenes Venner ved 30 års jubileet på Fihaonana.

IMG_1752 IMG_1753 IMG_1754

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *