• IMG_1521

Rektor i 30 år

Ramiharimanana Felicite har vært rektor på Fihaonana jordbruksskole i Vohipeno i 30 år. Hun har gjort en stor innsats som leder av skolen i alle disse årene. Med støtte fra Det Norske Misjonsselskap og NORAD, kom skolen i gang i 1983 med rundt 40 elever. Dette er i dag den eneste jordbruksskolen på hele østkysten av Madagaskar. Elevtallet ligger på rundt 80 hvert år i det ettårige kurset. Skolen har fått godkjenning av den gassiske stat som fagskole i landbruket, slik at folk fra departementet er med og gir eksamensoppgaver og sensurerer disse. Etter at årsmelding og regnskap er revidert i januar-14, vil den nye rektoren Randrianarijao Hobiharisoa, overta ledelsen av skolen. Jordbruksskolenes Venner er med og støtter denne skolen på Madagaskar, med utstyr, traktor og redskaper til gårdsbruket. Og et betydelig areal jord er blitt dyrket opp de siste to åra med støtte fra Jordbruksskolenes Venner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *