Reparasjon av det store grisehuset på Tombontsoa

Det gamle grisehuset på skulen trong ei fornying. Innredninga var rusta og øydelagd og veggene trong reparerast i fødeavdelinga og gjeldpurkeavdelinga. Eit firma som la inn anbud på dette, har dei siste to månadene halde på med reparasjonen av huset.

Tomb vidaregåande skole med

Elevane på Tomb vidaregåande skole har gjennom Operasjon Dagsverk og Vårløpet samla inn pengar til reparasjon av grisehuset på Tombontsoa. Flott at elevane på Tomb kan vere med på dette arbeidet. Pengane går via Jordbrukskolenes Venner.

Satsing på gris framover

Det er nå gode prisar både på smågris og slaktegris. Etterspørselen etter kvalitetsgris er stor, og dette vil Tombontsoa utnytte. Dei sel stort sett all smågrisen dei produserer til dei som forar grisen opp til slakt. Med det opprusta grisehuset vil skulen står godt rusta til å produsere meir gris, også med tanke på at dei treng pengar for å dekke mest mogeleg av skuledrifta.

078

Ny innredning i grisehuset. Rolf Moi viser resultatet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *