Traktoren har gjort underverker på Fihaonana

Jordbruksskolene Venner sendte i 2010 en brukt MF 135 i en container til Fihaonana. De har ikke hatt traktor på skolen tidligere. En del av jorda er ikke egnet til traktorbruk, men mye kan nyttes til dette. Tidligere spadde elevene opp all jorda med hånd før de kunne så mais til silolegging eller andre vekster. De arealene som skal nyttes til mais og en del grasarealer, blir nå pløyd med traktor, og elevene sår maisen etter at jorda er gjødslet enten med husdyrgjødsel eller kunstgjødsel. Elevene brukte minst 3 uker for å spa opp jorda tidligere, og maisavlinga ble ujevn da den skulle legges i silo. Lærer Noel, som har ansvar for jordbruket på skolen, sier at nå kan de dyrke mais 3 ganger i året siden traktoren tar jordarbeidinga, og de kan konsentrere såinga og arbeidet på en helt annen måte enn tidligere. Og elevene kan bruke tida til andre læringsoppgaver de ellers ikke fikk tid til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *