Effektiv pløying på Tombontsoa

Jordbruksskolenes Venner sendte i 2012 en container til Tombontsoa med forskjellig utstyr til gårdsbruket, blant annet en 4 skjærs vendeplog for pløying på det store gårdsbruket. Det spesielle med plogen er at den har plastikkskjær for å hindre at den røde laterittjorda kleber seg til skjærene. Det var tilfelle med ploger med stålskjær. Nå fungerer pløyinga godt, meldes det fra skolen. Store arealer skal pløyes hvert år, blant annet for å så rundt 500 dekar til mais for silolegging og høsting til korn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *